Voorwaarden

Om je als klant van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Als je materiaal bij GECO Verhuur huurt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Hieronder is een beknopte samenvatting gegeven van de huurvoorwaarden.

Hierdoor kun je overzichtelijk zien waar je aan toe bent. Mocht je toch de gehele algemene voorwaarden willen zien? Kun je deze Hier downloaden.

Heb je vragen over onze verhuur voorwaarden? Je kunt dan contact met ons opnemen. 

Huurprijs

 • Alle huurprijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en 7% schade risico regeling, transport, montage, demontage, eventuele brandstoffen, schoonmaakkosten, slijtagekosten en andere verbruikersmaterialen.
 • Over de netto huurprijs van het gehuurde materieel wordt standaard een toeslag van 7% aan schade risico regeling berekend. Een overzicht van de schade risico regeling is hier te downloaden.
 • GECO Verhuur behoudt zich het recht eventuele prijswijzigingen door te voeren.

Huurperiode 

 • De minimale huurperiode is een dag, dat wil zeggen: maximaal 24 uur.
 • Een weekendtarief is gelijk aan een dagtarief.
  Een weekend wil zeggen: vanaf vrijdag na 16.00 uur tot maandagochtend uiterlijk 08.00 uur. Vraag bij de betreffende vestiging naar de voorwaarden.
  Weekendtarief komt te vervallen indien het gehuurde bezorgd dient te worden.
 • Wanneer het huurtarief bij meerdere dagen boven het weektarief uitkomt, dan betaalt u automatisch het weektarief. Een week wil zeggen: maximaal 7 x 24 uur.
 • Huur je langer dan één week, dan betaal je per extra dag, 1/5 deel van het weektarief.
 • Heb je materiaal voor een langere periode nodig, dan zijn er voor bepaalde artikelen andere prijzen van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Extra draaiuren worden op basis van nacalculatie (tenzij anders aangegeven), als volgt doorberekend: 
  1 tot en met 4 extra draaiuren: het dagtarief gedeeld door 8 (draaiuren).
  5 tot en met 8 extra draaiuren: wordt het dagtarief berekend.

Schade-/risicoregeling

 • Over de netto huurprijs van het gehuurde materieel wordt standaard een toeslag van 7% berekend. Dit is verplicht.
 • Elke schade (onder schade verstaan wij ook storingen, defecten of pech), ontstaan tijdens de huurperiode, dient de huurder binnen 24 uur schriftelijk te melden aan GECO Verhuur.
 • Bij schade door storingen, defecten en pech is het de huurder niet toegestaan op eigen initiatief (betaalde) hulpdiensten in te schakelen, mits daar voorafgaand schriftelijk door GECO Verhuur toestemming voor is verleend.
 • Bij schade door brand of vandalisme of bij diefstal tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht GECO Verhuur direct of tenminste binnen 24 uur, op de hoogte te stellen. Tevens is de huurder verplicht, namens GECO Verhuur, per direct of tenminste binnen 24 uur, aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau.
 • Indien schade aan het gehuurde materieel wordt gedekt door de verzekering, wordt er een bedrag aan eigen risico doorberekend aan de huurder. De hoogte van het bedrag aan eigen risico is afhankelijk van de nieuwwaarde van het betreffende materieel, waaraan de schade is ontstaan.

Legitimatie

 • De huurder dient zich te legitimeren door middel van (minimaal) een geldig rijbewijs, paspoort en/of identiteitskaart.

Borgsom

 • Particulieren en bedrijven welke geen klant van ons zijn, betalen een borgsom. De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode per pin te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk is dient de borgsom uiterlijk 2 werkdagen, voorafgaand aan de huurperiode, op de rekening van GECO Verhuur te zijn bijgeschreven.

Schoonmaak

 • De huurder dient het gehuurde materieel schoon te retourneren. Eventuele schoonmaakkosten worden achteraf aan je doorberekend.

Reparatie en/of onderhoud

 • Bij een storing aan het gehuurde materieel dient de huurder deze direct te retourneren of anders melding te maken bij een van onze vestigingen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde materieel, zoals aangegeven op het gehuurde en/of aangegeven door de verhuurder.
 • Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan het materieel, dan wordt deze op basis van nacalculatie doorberekend aan de huurder.

Slijtage en/of verbruiksartikelen

 • Slijtagekosten van diamantboren en -bladen etc. worden berekend aan de hand van de hoeveelheid slijtage per 0,01 mm.
 • Slijtagekosten van beitels, boren, zaagbladen, etc. worden berekend aan de hand van een vast tarief, bij normale slijtage.
 • Brandstoffen worden naar verbruik berekend.
 • Verbruiksartikelen als schuurpapier, slijpschijven, etc. zijn verkoopartikelen en worden in ruime mate bij de apparatuur mee geleverd. Niet gebruikte materialen worden uiteraard retour genomen.

Transport 

 • Wij kunnen je gehuurde materieel leveren en/of ophalen.
 • Transportkosten zijn voor je berekend op basis van uw afleveradres en het soort product. Mocht je prijs op aanvraag zien, dan zal een van onze verhuurmedewerkers contact met je opnemen om af te stemmen wat betreft de kosten en mogelijkheden.
Bovengenoemde voorwaarden zijn de verkorte huurvoorwaarden van GECO Verhuur B.V. Op de rechtsverhouding tussen GECO Verhuur de Algemene Voorwaarden en de schade risico regeling van GECO Verhuur van toepassing.