Privacy

Om een optimale klantervaring te kunnen bieden, hebben wij gegevens nodig. Denk aan je adres voor het bezorgen en ophalen van het materiaal. Maar natuurlijk ook je naam, telefoonnummer en e-mailadres om met je in contact te komen. Voor deze en andere persoonsgegevens, hebben wij je toestemming nodig. Voor jou is daarom hieronder de privacy verklaring overzichtelijk weergegeven.

Heb je vragen over onze privacy voorwaarden? Je kunt dan contact met ons opnemen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GECO Verhuur verwerkt je persoonsgegevens doordat jij gebruik wilt maken van onze dienst. Of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht welke persoonsgegevens wij nauwkeurig verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Zoals een klantaccount in ons systeem of telefonisch doorgeeft
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verhuur@geco.nl, dan verwijderen wij deze informatie meteen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je reservering en uiteindelijke betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden een klantaccount aan te maken
 • Om machines, gereedschappen of materialen bij je af te kunnen leveren
 • Wij analyseren je gedrag op de website. Om daarmee jou en andere websitebezoekers beter te kunnen helpen waar je naar op zoek bent. Zo kunnen wij door je gedrag op de website bijvoorbeeld een beter productassortiment bepalen.
 • Wij houden je surfgedrag na het bezoeken van deze website ook in de gaten. Zo kunnen wij onze producten ook beter afstemmen op je behoefte. Zodat je alleen relevante producten van ons ziet langskomen en geen producten waar je niks aan hebt.
 • Ten slotte verwerken wij ook persoonsgegevens omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GECO Verhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GECO Verhuur).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een onbeperkte bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens. Echter worden of inactivieve persoonsgegevens verwijderd na een jaar. Mocht je eerder willen dat je gegevens worden verwijderd, kun je dit altijd aanvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

GECO Verhuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies. Lekker een cookie zou je kunnen denken, maar dit cookie zit iets anders in elkaar. Wij gebruiken de cookies voor functionele, analytische en tracking. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GECO Verhuur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard het recht om je eigen gegevens in te zien. Of juist te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar verhuur@geco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij  een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. GECO Verhuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GECO Verhuur neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verhuur@geco.nl