10 tips voor veilig werken met graafmachines

Ben je van plan om een graafmachine te huren? Het werken met een graafmachine is een klus die aandacht vereist. Het zijn krachtige machines die extreem bruikbaar zijn. Toch kunnen de gravers ook erg gevaarlijk zijn. Daarom geven wij je in dit artikel concrete tips, schetsen we de algemene achtergronden, zodat jij veilig aan de slag kan.

Tom van Os (vestigingsmanager in Houten)

“Wil je een graafmachine huren? Wij geven je tips voor het veilig gebruiken van graafmachines.”

Wat schrijft de machinerichtlijn voor?

Een hydraulische graafmachine scharen we onder de arbeidsmiddelen. Onder dat woord scharen we alle gereedschappen op de arbeidsplaats: een hamer, een zaag, een kettingzaag en zelfs een bulldozer.

Bij het veilig gebruik van een arbeidsmiddel zijn 3 partijen betrokken:

 • de fabrikant
 • de eigenaar
 • de gebruiker

Voor de fabrikant geldt in Europa de machinerichtlijn. Die bepaalt het volgende.  De fabrikant moet het beoogde gebruik van het gereedschap bepalen.
Hij moet nadenken wat de risico’s van de machine zijn, niet alleen wat betreft het voorgeschreven gebruik, maar ook als er gekke dingen mee worden gedaan. De fabrikant moet bovendien de risico’s zoveel mogelijk weg-ontwerpen. Tot slot moeten er instructies voor het juiste gebruik van de machine op schrift worden gesteld. Deze instructies hebben wij voor jou beschikbaar gesteld. Je kunt ze vinden op de pagina van elke graafmachine.

Tips voor veilig werken met graafmachines

Om deze incidenten zo veel mogelijk terug te dringen, vinden wij dat er naast de wettelijke voorschriften meer veiligheidsbewustzijn nodig is. Daarom geven we de volgende 10 tips voor het veilig werken met graafmachines:

 • Zet het draaibereik van de kraan indien mogelijk af.
 • Heb oog voor de omgevingsomstandigheden. Wie loopt er allemaal op het terrein rond? Wat zijn de oneffenheden?
 • Controleer altijd of de machine goed werkt voordat je aan het werk gaat.
 • Kijk bij elke beweging van de kraan o.a. in de spiegels om te voorkomen dat je mensen raakt.
 • Ga nooit de machine uit zonder hem uit te zetten.
 • Voorkom een lawine-effect en graaf daarom altijd voor de bulk uit (niet door de berg heen).
 • Werk alleen op een stabiele ondergrond. Bij het graven van een greppel moet de helling van het talud 45 graden bedragen, om instortingsgevaar te voorkomen.
 • Overbrug nooit de technische beveiligingsinstallaties van de machine.
 • Overbelast de graafmachine niet en maak er ook niet op een andere manier misbruik van (o.a. vaak het geval bij gebruik als “hijskraan”).
 • Werk het liefst niet alleen met een graafmachine. Een collega kan hulp halen als er iets misgaat.