Welk rijbewijs heb je nodig voor een hoogwerker?

Als je van plan bent een hoogwerker te gaan huren, is het handig om te weten welk rijbewijs je hiervoor nodig hebt. Dit verschilt namelijk per hoogwerker. Daarom leggen wij je op deze pagina uit welk rijbewijs je nodig hebt voor welke hoogwerker.

Door: Tom van Os (vestigingsmanager in Houten)

“Op deze pagina leg ik je  graag uit welk rijbewijs je nodig hebt voor het huren, vervoeren en gebruiken van een hoogwerker.”

Gouden regel

In principe is er voor het werken met een hoogwerker geen rijbewijs vereist.

Dit wordt alleen anders wanneer je je met de hoogwerker verplaatst op de openbare weg. Let goed op dat met de openbare weg, al een voor verkeer toegankelijk bedrijfsterrein wordt bedoeld. Ook wanneer dit terrein in het bezit is van één of meerdere slagbomen.

Kortweg gezegd kunnen we stellen dat alle wegen onder openbare weg vallen waarbij toegang niet expliciet verboden is door de eigenaar.

In welke gevallen heb je een rijbewijs nodig?

Je hebt dus een aantal gevallen waarbij je de hoogwerker over de openbaar weg moet vervoeren. Voor deze gevallen heb je dus een rijbewijs nodig.

De volgende twee hoogwerkers worden veelal gehuurd en op de openbare weg gebruikt:

Voor bovenstaande hoogwerkers moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

Welk rijbewijs heb je nodig voor welke hoogwerker?

Wat betreft de autohoogwerkers. Je kunt deze hoogwerkers tot 3500 kg huren en gebruiken met een geldig rijbewijs B. Het is namelijk landelijk bepaald dat je bevoegd bent om in een auto te rijden van maximaal 3500 kg. Echter zijn alle autohoogwerkers van GECO Verhuur 3500 kg of lichter. Wat betekent dat je alle autohoogwerkers kunt huren met een rijbewijs B.

Daarnaast de aanhangerhoogwerkers. Zoals de naam van de soort hoogwerkers al doet vermoeden, zijn dit aanhangers. Dit betekent dat deze hoogwerkers aan je bus of auto worden gekoppeld. Hierbij gelden dezelfde regelementen als bij reguliere aanhangers.

Aanhangerhoogwerkers voor rijbewijs B

Je mag met een rijbewijs B een aanhangerhoogwerker trekken als het gewicht van de aanhangerhoogwerker + auto niet boven de 3500 kg komt. Een aanhangerhoogwerker 12 meter weegt bijvoorbeeld 1400 kg. Stel je auto of bus, weegt onder de 2.100 kg? Dan kun je deze hoogwerker dus vervoeren met rijbewijs B.

Aanhanger hoogwerkers voor rijbewijs B+

Met het rijbewijs B+, ook wel bekend als code 96, mag je een aanhanger hoogwerker trekken, mits het totaal gewicht (auto + lege gewicht) niet boven de 4250 kg uitkomt.

Rijbewijs BE behaald na 2013

Heb je een rijbewijs BE behaald na 19 januari 2013? Dan mag je aanhanger hoogwerkers trekken van maximaal 3500 kg (lege gewicht + het laadvermogen)

Rijbewijs BE behaald voor 2013

Als je je rijbewijs BE behaald hebt voor 19 januari 2013? Dan mag je iedere hoogwerker trekken. Let wel op het maximale trekhaaklast, deze staat vermeld op het kentekenbewijs of instructieboekje van de auto.

Conclusie

Kortom heb je dus niet voor alle hoogwerkers een rijbewijs nodig. 

Je bent dus wel verplicht om een geldig rijbewijs te hebben als je een hoogwerker over de openbare weg vervoert. Dit gebeurt dus bij de autohoogwerkers en de aanhangerhoogwerkers.

Het rijbewijs dat je nodig hebt is afhankelijk van het gewicht van de hoogwerker. De autohoogwerker zijn allemaal onder de 3500 kg waardoor je deze kunt rijden met een rijbewijs B.

Verder kun je met een rijbewijs B ook aanhanger hoogwerkers vervoeren, mits het gewicht van de hoogwerker en de auto niet boven de 3500 kg komt. Met een rijbewijs B+ geldt deze regel tot een gewicht van 4250 kg. Bovendien kun je met een rijbewijs BE van na 2013 alle hoogwerkers trekken tot een maximaal van 3500 kg. Ten slotte wanneer je het rijbewijs BE hebt behaald voor 2013, kun je alle hoogwerkers vervoeren.