Mag je uit een hoogwerker stappen?

Mag je wel, of niet uitstappen als de hoogwerker op hoogte is? Een vraag die we regelmatig krijgen van onze klanten. Het zou nodig kunnen zijn om werkzaamheden op plekken uit te voeren waar de werkbak van de hoogwerker niet goed bij kan komen.

Tom van Os (vestigingsmanager in Houten)

“Mag je uit een hoogwerker stappen? In de basis niet. Wij leggen je hier alles over deze vraag uit.”

Uitstappen op hoogte uit een hoogwerker is in principe niet toegestaan

Je mag op hoogte bij het werken met een hoogwerker in principe niet uitstappen.

In de IPAF richtlijn is bepaald dat medewerkers die op een hoogwerker aan het werk zijn, in de basis niet de hoogwerker op hoogte mogen verlaten. Uit een hoogwerker stappen is dus in principe niet toegestaan wanneer de hoogwerker zich op hoogte bevindt.

Deze bepaling is in het leven geroepen om veiligheid te waarborgen en ongelukken te voorkomen. Aan uitstappen op hoogte zijn logischerwijs risico’s verbonden. Er is bepaald dat hoogwerkers ontworpen zijn om mensen op een bepaalde hoogte te krijgen en niet om hen van het ene hoogteniveau naar het andere niveau te krijgen.

Er zijn uitzonderingen wanneer je wel mag uitstappen uit een hoogwerker

Er zijn uitzonderingen op de bepaling. In sommige gevallen en met inachtneming van strikte voorwaarden kan het toegestaan zijn om uit een hoogwerker te stappen. In een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) moet worden hard gemaakt dat uitstappen uit de hoogwerker de veiligste en beste manier is om een bepaalde locatie te bereiken.

Mocht dit blijken uit de RI&E, dan moet met de onderstaande voorwaarden rekening worden gehouden:

  • Valpreventie moet worden gehandhaafd gedurende het gehele uitstaptraject
  • Er moet een medewerker in de hoogwerker achterblijven om deze te bedienen
  • Men moet maatregelen treffen om onverwachte bewegingen van het platform en de hoogwerker te voorkomen
  • Er mag alleen worden uitgestapt (en ingestapt) via de toegangsdeur van het platform
  • Er wordt toezicht gehouden op de veilige methode. Deze wordt gedocumenteerd en personeel wordt geïnstrueerd.

Nood breekt wet

In geval van nood geldt de bepaling niet. Is bijvoorbeeld de hoogwerker de enige manier om bij een calamiteit een reddingsactie uit te voeren, dan mag in deze uitzonderlijke situatie uit de hoogwerker worden gestapt.