Tips voor veilig werken met hoogwerkers

Werken op hoogte komt vaker voor dan je denkt. In de Arbowet is bepaald dat je vanaf 2,5 meter “op hoogte” werkt. Dit is dus al eerder dan je denkt. Op een hoogwerker ben je uiteraard vrijwel altijd op hoogte aan het werken. Wat betekent dit en wat houdt veilig werken op de hoogwerker in?

Tom van Os (vestigingsmanager in Houten)

“Veiligheid voor alles en zeker veiligheid voorop bij het werken met hoogwerkers. Deze tips helpen je daarbij.”

6 tips om veilig te werken in hoogwerker

Tip 1: Houd je aan de regels bij het werken in en nabij hoogwerkers
Lees, begrijp en volg alle veiligheidsvoorschriften. Zowel de werkgever of opdrachtgever, als de lokale autoriteiten of de overheid kunnen specifieke voorwaarden opleggen. Zorg ervoor dat je hierover voldoende geïnformeerd bent.

Tip 2: Inspecteer de hoogwerker en werkplaats voor je begint
Krijg je een foutmelding tijdens de inspecties of functietesten, analyseer dan het risico voor gebruik en laat indien nodig het onderdeel herstellen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Voer ook altijd een risicobeoordeling uit van de werkplaats voor je de machine naar de werklocatie brengt. Zorg bijvoorbeeld dat er geen putten in de ondergrond zitten.

Tip 3: Draag valbescherming
Een goed passende valbeveiliging met schokdemping is een absolute vereiste. Bevestig altijd de schokdemping aan de juiste bevestigingspunten op de hoogwerker.

Tip 4: Gebruik het platform alleen zoals het bedoeld is
Hef het platform enkel als de hoogwerker op een vlakke ondergrond staat. Hef het platform nooit in de nabijheid van een elektriciteitskabel. Rijd nooit met een hoogwerker terwijl de mand zich in de hoogte bevindt, tenzij de machine hiervoor ontworpen is.
platform

Tip 5: Blijf op het platform en klim er niet vanaf
Zit, sta of klim niet op de reling van het platform. Houd je beide voeten steeds op de vloer van het platform. Verlaat nooit een gehoffen hoogwerkerplatform, tenzij je goed opgeleid bent om dit te doen. Klim ook nooit naar beneden vanuit een gehoffen platform.

Tip 6: Overschrijd geen limieten
Houd je altijd aan het aangegeven maximumgewicht of laadlimiet. Indien je deze limieten overschrijdt, bestaat de kans dat de hoogwerker kantelt.

Volg bovenstaande tips om veilig te werken met een hoogwerker. Hou daarnaast ook rekening met de windsnelheid bijvoorbeeld, een niet te onderschatten factor bij veilig werken op hoogte.