Wanneer is een steiger verplicht?

Of een steiger verplicht is en wanneer dat is, staat opgenomen in de wet. In de essentie draait het om dat werkzaamheden op hoogte alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Op deze pagina leggen wij je graag uit wanneer het verplicht is om een steiger te gebruiken.

Door: Tom van Os (vestigingsmanager in Houten)

“Ik leg je graag uit wanneer het verplicht is om een rolsteiger te gebruiken als middel voor werken op hoogte.”

Wet- en regelgevingen

Om te begrijpen wanneer het verplicht is om een steiger te gebruiken, dienen we eerst te kijken naar de verschillende wet- en regelgevingen. Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld als het gaat om werken op hoogte:

  • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar – de werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  • Arbobesluit artikel 7.18b: Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
  • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
  • Arbobesluit artikel 7.34: Steigers.

Voorbeelden van situaties

Uit deze wetten en regels, zijn een aantal situaties opgesteld. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin de werkgever maatregelen moet nemen om werken op hoogte veilig te laten verlopen.

  • Er wordt gewerkt op 2,5 meter hoogte of meer.
  • Bij risico’s voor de werknemer, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer.
  • Wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar.

Verplicht gebruik

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, dient een steiger geplaatst te worden.

Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden of openingen in vloeren. Maar ook als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Kortom kun je aanhouden dat wanneer je langere tijd boven de 2,5 meter moet werken dat je een steiger dient te gebruiken. Verder dien je bij de mogelijkheid op valgevaar een steiger te plaatsen, ongeacht hoogte. Ten slotte zorg je ervoor met een steiger dat je ergonomisch en veilig kunt werken, waardoor je dus voldoet aan de verplichtingen.