Glas tillen volgens Arbowet

Zoals je misschien weet, kun je glas tillen met een glasdrager of glaslift. Maar waarom dienen deze gereedschappen en liften eigenlijk gebruikt te worden? Dit komt vanwege de Arbowet die gaat om de veiligheid van onder andere werknemers. In dit artikel lees je op wat voor manier je glas moet tillen volgens de Arbowet.

Ferry den Haan (vestigingsmanager in Wijk bij Duurstede)

“Voldoe aan de Arbowet en til op een veilig manier glas. Wij helpen je daarmee.”

Hoe zwaar mag je tillen of dragen?

  • Een werknemer mag op basis van arboregels niet meer dan 25 kilo tillen.
  • Bij werken op een ladder mogen gewichten van maximaal 5 kilo of voorwerpen van maximaal 1 vierkante meter worden vervoerd.
  • Voor glaszetwerkzaamheden gelden specifieke afspraken.

Afspraken voor werken met glas

Voor de glassector zijn in het verleden een aantal andere specifieke afspraken gemaakt.

Als een ruit tussen de 25 en 50 kilo weegt, dan mogen twee werknemers deze ruit wel samen tillen. Maar een ruit weegt al snel meer dan 50 kilo. Boven de 50 kilo moet het glas altijd met mechanische hulpmiddelen worden vervoerd en geplaatst. De werkgever is verplicht deze hulpmiddelen ter beschikking te stellen.

Uitzondering bij renovatie en reparatie

Bij renovatie van gebouwen en bij reparatie is het onder voorwaarden toegestaan om tot 100 kilo toch handmatig te tillen. In de praktijk moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden voordat handmatig 100 kilo tillen is toegestaan. Allereerst moet binnen het bedrijf een taak-risico-analyse (TRA) worden gemaakt.

Voor niet reguliere werkzaamheden of risicovolle werkzaamheden is de RI&E niet afdoende en wordt vaak gebruik gemaakt van een aanvullende methode van risicoanalyse: de Taak Risico Analyse (TRA). Een Taak Risico Analyse (TRA) is een gedetailleerde analyse van risico’s en benodigde veiligheidsmaatregelen die wordt opgesteld als er sprake is van een risicovolle taak, een gevaarlijke werkomgeving en/of een risicovolle werkplek.

Glas tillen door vacuümhefunit te huren

Een vacuümheffer is een van de meest gebruikte til- en plaatshulpmiddelen voor de glaszetter.

Het plaatsen van glas met behulp van vacuümhefapparatuur is een uitstekende manier om fysieke belasting voor de glaszetter te beperken. De vacuümheffer is ideaal om te huren, omdat deze tegeltiller of glastiller van alles kan optillen. Met de vacuüm hefunit kun je gemakkelijk niet-poreuze tegels of glasplaten tillen en verplaatsen. Dankzij de vacuüm hijsunit, maak je het jezelf een stuk gemakkelijker. Ook kun je bij GECO Verhuur speciale glasliften huren. Daarmee voldoe je ook aan alle veiligheidsvoorschriften.