Wie mag een hoogwerker bedienen?

Als je van plan bent een hoogwerker te gaan huren, is het handig om te weten wie de hoogwerker mag bedienen. Veel klussers vragen zich af of er een leeftijd, certificaat of bepaalde ervaring voor vereist is. Daarom leggen wij je op deze pagina uit wie de hoogwerker mag bedienen als je deze bij ons huurt. 

Door: Tom van Os (vestigingsmanager in Houten)

“Een veelgestelde vraag onder professionals of klussers is wie de hoogwerker mag bedienen. Daarom leg ik je hier graag uit wie een hoogwerker mag bedienen.”

Korte antwoord

Een hoogwerker mag alleen bediend worden door een persoon van minimaal 18 jaar oud.

Hoogwerker alleen bedienen, als er veilig mee wordt gewerkt

Het klinkt logisch dat de hoogwerker alleen bediend mag worden als er veilig gewerkt mee kan worden. Echter is dit in de praktijk soms lastig. Bijvoorbeeld tijdens het werken met een hoogwerker mogen onbevoegden niet binnen het bereik van de hoogwerker komen. Zeker in drukke publieke ruimtes zoals winkelcentra of stations is dit vaak een opgave. Om te voorkomen dat men getroffen wordt door vallende voorwerpen of wordt aangereden door de hoogwerker dient het werkterrein afgezet of afgeschermd te worden.

Extra richtlijnen

Naast het veilig werken, willen wij je graag nog een aantal extra adviezen mee geven. Zodat iemand een hoogwerker veilig kan bedienen.

Wij bevelen namelijk aan dat iemand met ervaring een hoogwerker kan bedienen. Dit is voor diegene vertrouwd en ook voor de omgeving veiliger. Dus ook dat de ervaren gebruiker in geval van paniek, blindelings de juiste knoppen weet te bedienen.

Bovendien geldt voor elke hoogwerker maximale werklasten, maximale helling of hoekbelasting en meer kritische punten. Dit staat aangeven in de productspecificaties van elke hoogwerker. Vanzelfsprekend mag deze werklast niet overschreden worden.

Daarnaast is een algemene regel nog dat de belasting ook zo gelijkmatig verdeeld dient te worden over de werkbak. Verder mag de hoogwerker niet worden bediend bij windsnelheden hoger dan 13,6 meter per seconde; dit is gelijk aan windkracht 6. Ook adviseren wij om ook bij opkomend onweer het werken in de hoogwerker uit te stellen. Bovendien moet de werkbakbalk van de hoogwerker ten alle tijden gesloten zijn. 

Nogmaals dient iedereen in de nabijheid van obstakels extra voorzichtig te zijn. Voorkomen moet worden dat de werknemer bekneld raakt tussen hoogwerker en obstakel. Of dat omstanders gewond raken door toedoen van het gebruik van de hoogwerker. Verder is een hoogwerker geen hijsmiddel of hijskraan. Het is namelijk ook verboden om met de hoogwerker lasten te hijsen. Hierdoor wordt vaak de maximale werklast overschreden. Verder zal de hijslast de hoogwerker ongelijkmatig belasten, de hoogwerker wordt als het ware scheefgetrokken met alle risico’s s van dien.

Een hoogwerker is ook geen krik of stut. Gebruik de hoogwerker niet voor het op hoogte brengen of houden van een voorwerp. Hierbij ontstaan vergelijkbare risico’ss als bij het hijsen.

Daarnaast moet een gebruiker in de werkbak over voldoende zicht beschikken. Het kan nodig zijn dat er  extra verlichting nodig is. Ook is het noodzakelijk dat de werknemer zicht heeft op de onderwagen. Als zich omstandigheden voordoen waarbij dit niet het geval is, dan dient een collega op de grond aanwezig te zijn die, via een communicatiemiddel, aanwijzingen geeft.

Conclusie

Kortom een hoogwerker mag alleen bediend worden door een persoon van minimaal 18 jaar oud.

Verder adviseren wij dat de gebruiker ervaring heeft bij het gebruiken van een hoogwerker. Maar ook de specificaties en handleiding te kennen van de hoogwerker voor het gebruik ervan. Zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.